Borang Permohonan Jawatan Kosong

Bil. JAWATAN YANG DIPOHON SESI MAC15
1.
2.
 
BAHAGIAN A. MAKLUMAT PERIBADI
Nama * Seperti Dalam MyKad
No. KP (Baru) *Cth : 000000000000
Alamat Surat Menyurat *
No. Tel (Rumah) No. Telefon (Bimbit) *
Tarikh Lahir *Cth: 01-01-1970 Negeri Lahir *
Jantina Lelaki   Perempuan
Status Bujang   Balu/Janda/Duda Berkahwin
Berat (kg)*Cth: 70.5 Tinggi (m)*Cth: 1.64
Jenis Lesen (Jika Jawatan Pemandu Kenderaan)
 
BAHAGIAN B. MAKLUMAT KELUARGA
  MAKLUMAT BAPA MAKLUMAT IBU MAKLUMAT PASANGAN
Nama
No. KP (Baru)
Negeri Lahir
 
BAHAGIAN C. KELULUSAN
a) Peringkat Persekolahan
PMR
Tahun
Keputusan
Nama Sekolah
No Subjek Keputusan
1
2
3
 
SPM
Tahun
Keputusan
Nama Sekolah
No Subjek Keputusan
1
2
3
 
STPM
Tahun
Keputusan
Nama Sekolah
No Subjek Keputusan
1
 
 
b) Peringkat Pengajian Tinggi
  Sijil Diploma Ijazah Sarjana Muda Master
Tahun
Universiti/Institut
Bidang Pengkhususan
CGPA/Keputusan
 
BAHAGIAN D. KEGIATAN LUAR
Sukan
Pasukan Beruniform
Persatuan/Kelab
Lain-lain
 
BAHAGIAN E. KELAYAKAN BADAN PROFESIONAL
No Sijil Tarikh
1
 
BAHAGIAN F. MAKLUMAT PEKERJAAN
a) Maklumat Pekerjaan Terdahulu, sila isikan ruang di bawah ini
No Nama Majikan Jawatan Gaji Tempoh Perkhidmatan
Dari Hingga
1
b) Maklumat Pekerjaan Semasa, sila isikan ruangan di bawah ini.
Jenis Perkhidmatan
Nama Jawatan Sekarang dan Gred
Gaji Sekarang (RM)
Alamat Tempat Bertugas
Taraf Jawatan
Tarikh Lantikan
Tarikh Pengesahan
Nama Peperiksaan Khas
Lulus Peperiksaan Khas
 
BAHAGIAN G. PENGAKUAN PEMOHON

Leave this empty:

Hakcipta Terpelihara © 2014 - 2023 | Privacy policy
Paparan Terbaik : Mozilla Firefox dengan resolution 1024x768 dan keatas

Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu
Tingkat 14, Menara PMINT,
Jalan Sultan Ismail,
20200 Kuala Terengganu
Telephone:+609 - 6278000
FAX:+609 - 6233880
E-mail:admin@pmint.gov.my